Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4320/30-10-2015 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007-2010
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 176 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (επίδομα βιβλιοθήκης)
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4305/30-10-2015 ΚΒΣ, ΦΠΑ
30-10-2015 30-10-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1139240ΕΞ2015: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ ... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ω...
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61 / 30-10-2015 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4307/30-10-2015 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4321/30-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4314/30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4309/30-10-2015 Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4310/30-10-2015 Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4308/30-10-2015 Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/30-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 13.000.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 13.000.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 171 / 29-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169 / 29-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 170 / 29-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015: ΄Εκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών ... ΄Εκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4300/29-10-2015 ΦΠΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4304/29-10-2015 ΦΠΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4303/29-10-2015 ΦΠΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4302/29-10-2015 ΦΠΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4301/29-10-2015 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 27-10-2015 ΦΠΑ – ΚΒΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59 / 27-10-2015 ΚΒΣ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168 / 27-10-2015 2523/97
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166 / 27-10-2015 ΑΡΘΡΟ 4 Ν.2523/97
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 167 / 27-10-2015 ΚΒΣ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 165 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158 / 27-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160 / 27-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159 / 27-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157 / 27-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΤ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΧΝΗΘΕΤΗ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΡΟΖΙΝΗ.
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4277 / 26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ