Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 929 / 29-4-2014 ΚΒΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 928 / 29-4-2014 ΚΒΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 927 / 29-4-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 920 / 29-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 919 / 29-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 918 / 29-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 917 / 29-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 916 / 29-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 947/29-04-2014 ΦΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 24/29-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 948/29-04-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 923/29-04-2014 ΦΠΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 942/29-04-2014 ΚΒΣ ΦΠΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 924/29-04-2014 Πρόστιμο άρθρου 4 παρ.1 Ν.2523/1997
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 921/29-04-2014 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 922/29-04-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 933/29-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-04-2014 28-04-2014 Καθορισμός χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε... Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 900 / 28-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 899 / 28-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 896/28-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 897/28-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 913 / 28-4-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ- Κ.Β.Σ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 914 / 28-4-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Β.Σ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 887/28-04-2014 Κ.Φ.Α.Σ.
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891 / 28-4-2014 Κ.Β.Σ.
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 892 / 28-4-2014 Κ.Β.Σ.
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 893 / 28-4-2014 Κ.Β.Σ.
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 894 / 28-4-2014 Κ.Β.Σ.
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 895 / 28-4-2014 Κ.Β.Σ.
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 904 / 28-4-2014 ΦΜΑΠ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 905 / 28-4-2014 ΦΜΑΠ
28-04-2014 28-04-2014 ΠΟΛ. 1117/25-04-2014 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν α...
28-04-2014 28-04-2014 ΠΟΛ. 1120/25-04-2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 888/28-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 909/28-04-14 ΦΑΥ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 912/28-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 911/28-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 910/28-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 907/28-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 908/28-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 901/28-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906/28-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 903/28-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 902/28-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-04-2014 28-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 28/04/2014
28-04-2014 28-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 28/04/2014
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 898/28-04-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 22/28-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 23/28-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ