Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 292 / 18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 291 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 289 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/18-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/18-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84 / 17-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 17-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 17-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4745/17-12-2015 ΚΒΣ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 146 / 17-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 17-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α..
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86 / 17-12-2015 ΕΝΦΙΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4743/17-12-15 πρόστιμο άρθρου 10 ν.1809/88
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4744/17-12-15 πρόστιμο άρθρου 54 παρ.2 ν.4174/13
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 288 / 17-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΒΣ)
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 287 / 16-12-2015 Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α.
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143 / 16-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4737 / 16-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 16-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 286 / 15-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 16-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4739/16.12.2015 Φ.Μ.Α
16-12-2015 16-12-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 142/16-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4738/16.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 145/16-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4740/16-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4741/16-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4742/16-12-2015 Φ.Π.Α
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 284 / 16-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΦΠΑ)
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 285 / 16-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΦΠΑ)
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 283 / 16-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΦΠΑ)
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81 / 15-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82 / 15-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 140 / 15-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 138 / 15-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 139 / 15-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 270/15-12-2015 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129 / 15-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130 / 15-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 282 / 15-12-2015 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
15-12-2015 15-12-2015 Δ/νση Ελέγχων - Τμήμα Β Σχετικά έγγραφα, ΠΟΛ και εκθέσεις επιδόσης