Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-05-2017 23-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/23-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2017 23-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96/23-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3032/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3029/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3031/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3030/22-05-2017 ΑΕΠ Ν.4174
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3026/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3028/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3027/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3024/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3025/22-05-2017 Αρνητική απάντηση επί αιτήματος
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3019/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3023/22-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3022/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3021/22-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 Ν. 2523/1997
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3020/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3018/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1174/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169/22-5-2017 Κ.Φ.Α.Σ.
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1172/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1171/22-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1170/22-05-2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1167/22-5-2017 Κ.Β.Σ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1168/22-5-2017 Κ.Β.Σ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1165/22-5-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1166/22-5-2017 Κ.Β.Σ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1164/22-05-2017 Ε.Φ.Α. – Φ.Α.Π. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3016/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3013/19-5-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3015/19-05-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3014/19-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3011/19-5-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3012/19-5-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3009/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3010/19-05-2017 ΚΒΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3006/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3008/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3007/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3002/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3005/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3004/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3003/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3000/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3001/19-05-2017 ΚΒΣ
19-05-2017 19-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2999/19-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ