Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3569/24-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3580/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3579/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3578/24.10.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3574/24-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3573/24-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1302/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3555/24-10-2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Μ.Α. (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ)
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3553/24-10-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3552/24-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3550/24-10-2016 ΦΠΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1306/24-10-2016 Κ.Φ.Δ.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1305/24-10-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1298/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1301/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1300/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1299/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3565/24-10-2016 ΕΝΦΙΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3564/24-10-2016 ΕΝΦΙΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3570/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3571/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
24-10-2016 24-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1289/24-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3567/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡ. 6 Ν 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3557/24-10-2016 ΚΒΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 404/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 408/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 407/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 406/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 405/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3559/24-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3568/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ – Κ.Β.Σ.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 409/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3558/24-10-2016 ΦΠΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1304/24-10-2016 . Φ.Π.Α
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1303/24-10-2016 . ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3576/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3577/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3554/24-10-16 EIΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1292/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3551/24.10.2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1297/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1290/24-10-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1291/24-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1279/21-10-2016 ΦΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1277/21-10-2016 ΦΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1278/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3549/21-10-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΦΠΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 395/21-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 394/21-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3548/21-10-16 ΕΛΠ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ