Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4439/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1629/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1635/20-12-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1634/20-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1633/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1632/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1631/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1630/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1621/20-12-2016 Κ.Β.Σ.
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1628/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1627/20-12-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1626/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1625/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1624/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1623/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1622/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1616/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1617/20-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4420/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4425/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ -ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4424/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4423/19-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΚΒΣ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4422/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4410/19-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4419/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4418/19-12-2016 ΚΒΣ - ΦΠΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4411/19-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4407/19-12-2016 ΤΑMΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4409/19-12-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4408/19-12-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1587/19-12-2016 Φ.Π.Α.
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4406/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4405/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1588/19-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1585/19-12-2016 ΔΩΡΕΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1586/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 536/19-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2016 19-12-2016 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΗΛ.ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ
19-12-2016 19-12-2016 ΠΟΛ. 1163/15-11-2016 ΠΟΛ. 1163/15-11-2016: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4424/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΒΣ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1590/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4417/19-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1592/19-12-2016 Φ.Π.Α. – Π.Ε.Π. Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1591/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1596/19-12-2016 Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡ. 4 Ν.2523/97), ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡ. 54 Ν.4174/2013)
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1589/19-12-2016 Π.Ε.Π. Φ.Π.Α. - Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1603/19-12-2016 Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 Ν.2523/97), ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1593/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1595/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1594/19-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ