Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1512/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1513/17-02-2017 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν. 2523/1997
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1530/17-02-2017 ΦΠΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 544/17-2-2017 Κ.Φ.Δ.
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 543/17-2-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 542/17-2-2017 Κ.Φ.Δ.
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 537/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1531/17-02-2017 Πρόστιμο ΦΠΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1505/17-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1529/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1528/17-02-2017 ΚΒΣ
17-02-2017 17-02-2017 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1527/17-02-2017 ΦΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1526/17-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1525/17-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1524/17-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
17-02-2017 17-02-2017 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1523/17-02-2017 ΦΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1511/17-02-2017 ΚΒΣ- ΦΠΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΡΩΝ 14/17-02-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΡΩΝ 15/17-02-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 539/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 540/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97-ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.12 Ν.1882/90
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1536/17-2-17 Φ.Α.Π.
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1535/17-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1534/17-2-17 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 534/16-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 13/16-02-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1488/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 536/16-02-2017 Φ.Ε. 2015
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1490/16-02-2017 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1489/16-02-2017 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1484/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1487/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1486/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1485/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1482/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1483/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1478/16-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1481/16-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1480/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1476/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1477/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1475/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472/16-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1474/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1473/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1471/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1468/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1469/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1466/17-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1467/16-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013