Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4334 / 2-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4333 / 2-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4332 / 2-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4331 / 2-11-2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 2-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4350/02.11.2015 Κ.Β.Σ.
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4325/02.11.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4326/02.11.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4335 / 2-11-2015 KBΣ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4328/02-11-2015 ΦΑΠ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4340/02-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4338/2-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4339/2-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4329/2-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4337/2-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4336/02-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4330/02-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4324/02-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4351/02-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4349/02-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4323/02-11-2015 ΦΠΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4348/02-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4347/02-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4322/02-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4341/02-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4345/02-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4344/02-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4343/02-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4342/02-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/10/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/10/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/10/2015: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΠΟΛ. 1239/23-10-2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α./ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ και Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 173 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 175 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 174 / 30-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΠΟΛ. 1241/30-10-2015 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4306/30-10-2015 ΚΒΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4318 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4319 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4315 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4317 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4316 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 172 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4313 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4312 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4311 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ