Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3258/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3255/31-07-2015 ΚΒΣ-ΚΦΑΣ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3249/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3254/31-07-2015 ΕΝΦΙΑ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3253/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3252/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3251/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3250/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3261/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3260/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3259/31-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/31-07-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54 / 31-7-2015 ΚΒΣ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ( ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ )
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ( ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ )
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ( ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ )
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3256 / 31-7-2015 ΦΠΑ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3257 / 31-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30 / 30-7-2015 Εισόδημα-υποτροφία ερευνητικού προγράμματος
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3239 / 30-7-2015 ΦΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31 / 30-7-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3245/30-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3243/30-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3244/30-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΠΟΛ.1148/07-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3241 / 30-7-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3248/30.07.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3247/30.07.2015 Φ.Π.Α
30-07-2015 30-07-2015 ΠΟΛ. 1166/23-07-2015 Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ (Μητρικών - Θυγατρικών) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων-Δ...
30-07-2015 30-07-2015 ΔΤ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔ/ΣΙΑ ΑΠΑΛ/ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.A. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3235/30.07.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3246/30-07-2015 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/30-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Α.Σ.
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3242/30-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3238/30-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 323730-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3236/30-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3240/30-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-07-2015 29-07-2015 ΔΕΑΦΒ 1102518 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση των εισοδ/των που αποκτούν οι Ο.Ε.Β. Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013
29-07-2015 29-07-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1096546 ΕΞ2015/15-07-2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό ...
29-07-2015 29-07-2015 ΠΟΛ. 1165/23-07-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 104 του ν.4316/2014 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών κα...
29-07-2015 29-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3234 / 29-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2015 29-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3233 / 29-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2015 29-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3224 / 29-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2015 29-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3223/29-07-2015 ΚΒΣ