Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3075/17-07-2015 Κ.Β.Σ.
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3086/17-07-2015 ΚΒΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3085/17-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3076/17-07-2015 ΦΠΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/17-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3089/17-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3088/17-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3087/17-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/17-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΠΟΛ. 1153/15-07-2015 Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015).
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22 / 16-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21 / 16-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3064/16-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΤ: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/07/2015: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3069/16-07-2015 ΚΒΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24 / 16-7-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23 / 16-7-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23/16-7-2015
16-07-2015 16-07-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1090728 ΕΞ2015: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014... Δ.ΟΡΓ.Α 1090728 ΕΞ2015: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως...
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν... ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.
16-07-2015 16-07-2015 ΔT:ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 2 ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΙΔΕ ΠΛΑΣΤΕΣ.. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/07/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΔΥΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΙΔΕ ΠΛΑΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3063/16-7-15 Ε9
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3065/16-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3070/16-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3067/16-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3066/16-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/16-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/16-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3062/16-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19 / 15-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20 / 15-7-2015 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
15-07-2015 15-07-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3051/15-07-2015 ΑΡΘΡΟΥ 72 § 10 ν. 4174/2013
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3057/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3056/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3060/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3059/15-07-2015 ΦΠΑ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3058/15-07-2015 ΦΠΑ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3049/15-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3052/15-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3050/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3054/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3068/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3055/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3053/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/15-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3061/15-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-07-2015 14-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3034 / 14-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2015 14-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3038 / 14-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2015 14-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3037 / 14-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2015 14-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3036 / 14-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2015 14-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3035 / 14-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ