Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4448/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4447/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4445/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4444/16-11-2015 ΦΠΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 4443/16-11-2015 ΦΠΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4442/16-11-2015 ΦΠΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4441/16-11-2015 ΦΠΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4440/16-11-2015 ΦΠΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4439/16-11-2015 ΦΠΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4438/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4433/16-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90/16-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91/16-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4424/16-11-2015 Φ.Π.Α.
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4437/16-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4436/16-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4427/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4426/16-11-2015 Φ.Π.Α.
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4425/16-11-2015 Φ.Π.Α.
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91/16-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4453/16-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4452/16-11-2015 Ε.Τ.ΑΚ.
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90/16-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4423/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4431/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4415 / 13-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4402 / 13-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4407 / 13-11-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4403 / 13-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4398/13-11-2015 ΚΒΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4397/13-11-2015 ΚΒΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4404/13-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4406/13-11-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4405/13-11-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΠΟΛ.1244/03-11-2015 ΠΟΛ.1244/03-11-2015: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4414 / 13-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4400/13-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4401/13-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4399/13-11-15 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4413/13-11-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4409/13-11-15 ΕΝΦΙΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4412/13-11-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4411/13-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4410/13-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4408/13-11-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4454/13-11-15 Κ.Φ.Α.Σ.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ