Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1103/03-05-2017 ΦΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 52/03-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1101/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2661/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2660/02-05-2017 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2659/02-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν.2523/1997
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1097/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1099/02-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1098/02-05-2017 Φ.Π.Α.
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1092/02-05-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1096/02-05-2017 ΦΠΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1094/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1093/02-05-2017 ΑΡΘΡΟ 8 Ν. 1882/1990
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1090/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1091/02-05-2017 ΦΠΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1089/02-05-2017 ΚΒΣ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2662/2-5-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΚΩΝ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2665/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2664/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2666/02-05-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1088/02-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4437/15
02-05-2017 02-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1095/02-05-2017 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
02-05-2017 02-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/02-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 51/02-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2663/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
28-04-2017 28-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1087/28-04-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ 2009, 2010, ΦΠΑ 2009,2010
28-04-2017 28-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1086/28-04-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2009, 2010
28-04-2017 28-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1085/28-04-2017 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1082/27-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1084/27-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1083/27-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1076/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1077/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1075/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1078/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1081/27-04-2017 ΚΒΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1080/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1079/27-04-2017 ΦΠΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1071/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΛΚΕ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1074/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1073/27-04-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1072/27-04-2017 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74/27-04-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 76/27-04-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/27-04-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1064/26-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1065/26-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1069/26-04-2017 ΕΝΦΙΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1070/26-04-2017 ΕΝΦΙΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1063/26-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ