Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2858/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2860/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2859/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2852/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2857/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2856/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2853/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΤ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε.Φ.Π. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε.Φ.Π. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4330/2015
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΑΦΒ 1087176 ΕΞ2015 Έκπτωση μισθωμάτων σε εταιρείες χρηματοοικονομικών μίσθωσης Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου που συνήφθη πριν την 1.1.2014, κατά τη...
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΑΦΒ 1087150 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών για την παραχώρηση δικ. ... Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών.
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2855/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2854/26-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
26-06-2015 26-06-2015 ΠΟΛ. 1130/25-06-2015 ΠΟΛ. 1130/25-06-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων...
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ2015 Σχετικά με τον προσδιορισμό εισοδ/τος Ν.Π. μη κερδοσκ. ... Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
26-06-2015 26-06-2015 ΔΤ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/06/2015: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/26-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2849/26-06-2015 Κ.Β.Σ.
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/26-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/26-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/26-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϊσταμένων τμ/τος Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, της Γενικής ...
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των ΔOY (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφέρειας Αττικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος θέσεων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ...(Ορθή Επανάληψη) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών εκτός της Περιφέρειας Αττικής (Ορθ...
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2845 / 25-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2847 / 25-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2846 / 25-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2842 / 25-6-2015 ΦΠΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2844 / 25-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2843 / 25-6-2015 ΦΠΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2831 / 25-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2832 / 25-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2839/25-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2841/25-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2840/25-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2820/25-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2821/25-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2830 / 25-6-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2838 / 25-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2837 / 25-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2828 / 25-6-2015 Κ.Β.Σ.
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2829 / 25-6-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις επιπέδου Τμήματος Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. και... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων επιπέδου Τμήματος Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. & επιπέδου Τμήματος-Αυτ. Γραφείου Περιφερειακών Χ.Υ. της ΓΓΔΕ
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τμήματος Γεν.Διευθ.Τελωνείων... «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κ...
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2817/25-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2848/25.06.2015 ΚΦΑΣ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2819/25-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2818/25-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2813/25-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2815/25-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2814/25-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ