Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3318/20-8-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56 / 20-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9 / 20-8-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΦΠΑ
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8 / 20-8-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΦΠΑ
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7 / 20-8-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΦΠΑ
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6 / 20-8-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5 / 20-8-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4 / 20-8-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-08-2015 20-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55 / 20-8-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003 (01/01/2003 – 31/12/2003)
19-08-2015 19-08-2015 ΔΤ: 5.060 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ: 10.8.2015 ΕΩΣ 16.8.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/08/2015: 5.060 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ: 10.8.2015 ΕΩΣ 16.8.2015
19-08-2015 19-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3316/19-8-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2015 19-08-2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφ. του... Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμο...
17-08-2015 17-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3311 / 17-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-08-2015 17-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3315 / 17-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-08-2015 17-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3314 / 17-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-08-2015 17-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3313 / 17-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-08-2015 17-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3312 / 17-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-08-2015 17-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3308 / 17-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-08-2015 17-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3310 / 17-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-08-2015 17-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3309 / 17-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3301 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3298 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3300 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3299 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3293 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3297 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3296 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3295 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3294 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3292 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 51 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (επίδομα βιβλιοθήκης)
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 53 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ(επίδομα βιβλιοθήκης)
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3306 / 14-8-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 4 Ν. 2523/1997
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3307 / 14-8-2015 ΦΠΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3304 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3305 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3302 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2015 14-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3303 / 14-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-08-2015 13-08-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
13-08-2015 13-08-2015 ΔΔΑΔΓ 1107997 ΕΞ2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσης... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος της ΔΟΥ Γλυφάδας
13-08-2015 13-08-2015 ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015 Προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού... Προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993.
13-08-2015 13-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/13-08-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2015 12-08-2015 ΔΤ: 6.018 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 6.018 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΣΔΟΕ) ΑΠΟ 3/8/2015 ΕΩΣ 9/8/2015
12-08-2015 12-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3291 / 12-8-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΒΣ
12-08-2015 12-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3290/12-08-2015 Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
11-08-2015 11-08-2015 ΔΤ: Ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. για τον Έλεγχο Νομιμότητας των ΦΗΜ Ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. για τον Έλεγχο Νομιμότητας των ΦΗΜ
11-08-2015 11-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3289/11-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-08-2015 11-08-2015 ΔΤ: Εγχειρίδιο βασικών νομοθετικών απαιτήσεων για βιομηχανία είδη κοινής χρήσης Εγχειρίδιο βασικών νομοθετικών απαιτήσεων για βιομηχανία είδη κοινής χρήσης
10-08-2015 10-08-2015 ΔΠΦΥ ΣΤ1106819 ΕΚ 2015 Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Οικονομίας... Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα "Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο".