Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4483/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4482/23-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4472/23-12-2016 ΕΕΤΗΔΕ/ΕΕΤΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4480/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4479/23-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΩΝ 31 & 34 του Ν.820/1978
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4478/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4477/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4476/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4475/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4474/23-12-2016 ΦΠΑ, ΠΡΑΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ Ν.1882/1990
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4473/23-12-2016 KBΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4470/23-12-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4469/23-12-2016 ΕΛΠ - ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4468/23-12-2016 ΕΛΠ - ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4465/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4464/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4463/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4471/23-12-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1671/23-12-2016 ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.2523/97
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4462/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4459/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4458/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4457/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4456/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1673/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1672/23-12-2016 ΦΠΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 542/23-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1670/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1661/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1660/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 540/22-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ417/22-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1654/22-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1656/22-12-2016 ΕΛΓΑ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1655/22-12-2016 Φ.Π.Α.
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 418/22.12.16 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1653/22-12-2016 Κ.Β.Σ.
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4446/22-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4448/22-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4447/22-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 416/22-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2016 21-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 539/21-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2016 21-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4445/21-12-2016 Κ.Β.Σ.
21-12-2016 21-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1651/21-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
21-12-2016 21-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1652/21-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-12-2016 20-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 537/20-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2016 20-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 538/20-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4434/20-12-2016 ΦΠΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4436/20-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
20-12-2016 20-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4435/20-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ