Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2329 / 23-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 85 / 23-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 152 / 23-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 83 / 23-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2331 / 23-6-2016 Κ.Β.Σ.
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2334 / 23-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 84 / 23-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 84 / 23-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2287/22-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2290/22-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2289/22-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2322/22-06-2016 ΕΝΦΙΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2324/22-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2323/22-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2319/22-6-2016 ΦΑΠ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2321/22-6-2016 ΦΑΠ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2320/22-6-2016 ΦΑΠ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2288/22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2316/22-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΣΦ. ΑΛΛ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2291/22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2292/22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2296 / 22-6-2016 Φ.Π.Α.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2321 / 22-6-2016 ΦΑΠ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2320 / 22-6-2016 ΦΑΠ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2319 / 22-6-2016 ΦΑΠ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2315 / 22-6-2016 εισοδημα
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2293 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2295 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2294 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΤ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/06/2016: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 2016 <br> και σχετικοί πίνακες
22-06-2016 22-06-2016 Eγκύκλιος σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοί...
22-06-2016 22-06-2016 ΔΤ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-07-2016: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2317/22-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2314 / 22-6-2016 ΦΜΥ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694 / 22-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693 / 22-6-2016 Φ.Π.Α.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2326 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2325 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2318 / 22-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2302 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2310 / 22-6-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2309 / 22-6-2016 Φ.Α.Π. &amp; ΕΝ.Φ.Ι.Α.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2308 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2307 / 22-6-2016 Φ.Π.Α.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2306 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2305 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2304 / 22-6-2016 Φ.Π.Α.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2303 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ