Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-04-2015 24-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1693/24-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2015 24-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1699/24-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
24-04-2015 24-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1697/24-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
24-04-2015 24-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1695/24-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2015 24-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1694/24-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2015 24-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1696/24-04-2015 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝ
23-04-2015 23-04-2015 ΠΟΛ. 1094/17-04-2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων.
23-04-2015 23-04-2015 ΠΟΛ. 1093/22-04-2015 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.
23-04-2015 23-04-2015 ΠΟΛ. 1087/16-04-2015 Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής.
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1692 / 23-4-2015 Φ.Α.Π.
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1690 / 23-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1691 / 23-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΤ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης βλάβης..... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/04/2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης βλάβης από κατασκευάστριες εταιρίες φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ)
23-04-2015 23-04-2015 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8008/03-04-2015 ΕΓΓΡΑΦ...
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1689 / 23-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1684 / 23-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1682/23.04.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1687/23-04-2015 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1686/23-04-2015 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1683/23.04.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1688/23-04-2015 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
23-04-2015 23-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1685/23-04-2015 ΦΠΑ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1671 / 22-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2015 22-04-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1675/22-04-2015 ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1681/22-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1669/22.04.2015 Κ.Β.Σ-Φ.Π.Α –ΕΙΔ.ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘ.8
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1670/22.04.2015 ΕΝΦΙΑ 2014
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1674/22-04-2015 ΚΒΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1672/22-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1680/22-04-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ ΑΡ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1679/22-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1673/22-04-2015 ΚΒΣ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1676/22-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1678/22-04-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1677/22-04-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΤ: Κατάσχεση 9.980.000 λαθραίων τσιγάρων. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/04/2015: Κατάσχεση 9.980.000 λαθραίων τσιγάρων.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1666 / 21-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1651/21-04-2015 Ε.Φ.Α.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1646/21-04-2015 ΕΝΦΙΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1647/21-04-2015 ΕΝΦΙΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1642 / 21-4-2015 Κ.Β.Σ.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1644 / 21-4-2015 Κ.Β.Σ.
21-04-2015 21-04-2015 ΠΟΛ. 1086/16-04-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015(ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές.
21-04-2015 21-04-2015 Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για Δωροδοκία-Διαφθορά Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1665/21-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1668/21-04-2015 ΕΝΦΙΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1667/21-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1657/21-04-2015 ΚΒΣ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1659/21-04-2015 ΦΠΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1658/21-04-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ