Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1474 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472 / 18-4-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472 / 18-4-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1480 / 18-4-2016 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1474 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1464 / 18-4-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 18/04/2016
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1405 / 15-4-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1404 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360 / 15-4-2016 Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 359 / 15-4-2016 Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 358 / 15-4-2016 Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 357 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ.6 ΠΑΡΑΓ.1 ΤΟΥ Ν.2523/1997)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 356 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ.6 ΠΑΡΑΓ.1 ΤΟΥ Ν.2523/1997)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 355 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 354 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1400 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1397 / 15-4-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1402 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 363 / 15-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82 / 15-4-2016 ΚΒΣ
15-04-2016 15-04-2016 Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης. Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1396 / 15-4-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1395 / 15-4-2016 ΕΝΦΙΑ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 361 / 15-4-2016 ΦΜΑΠ - ΕΤΑΚ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 48 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81 / 15-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ - ΚΒΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1399 / 15-4-2016 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν. 3888/2010
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1403 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1401 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 362 / 15-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1398/15-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38 / 14-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1393 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79 / 14-4-2016 Φ.Π.Α.
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 350 / 14-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν.3888/10 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ)
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78 / 14-4-2016 Κ.Β.Σ.- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 353 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 352 / 14-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 351 / 14-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1394 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΠΟΛ.1046/ 07-04-2016 Παροχή πληροφοριών ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία)
13-04-2016 13-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349 / 13-4-2016 Κ.Β.Σ.
13-04-2016 13-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1392/13-04-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΤ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1385 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1390/ 12-04-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1382/12-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1381 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012