Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1541/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1537/26-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1539/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1538/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1534/26-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1536/26-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1535/26-02-2018 Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1531/26-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1533/26-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α, Φ.Α.Π & Ε.Τ.ΑΚ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1532/26-2-2018 Φόρος κληρονομιάς επί απαλλοτριωτέων
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 44/26-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511/23-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡ. 4 Ν.2523/1997)
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513/23-02-2018 ΠΡΠΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / Φ.Μ.Υ.
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512/23-02-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1530/23-2-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510/23-02-2018 Φ.Π.Α.
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509/23-02-2018 Φ.Ε. 2016
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1526/23-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1529/23-2-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1528/23-2-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1527/23-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1523/23-02-2018 ΕΝ.Φ.ΙΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1525/23-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1524/23-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 & ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015, ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1519/23-2-2018 ΕΝΦΙΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1522/23-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1521/23-2-2018 ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1520/23-2-2018 ΦΜΑ – φορολογητέα αξία
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1517/23-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1518/23-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1514/23-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1516/23-02-2018 Φ.Π.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1515/23-02-2018 Φ.Π.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/23-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/23-2-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506/22-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508/22-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507/22-2-2018 Φ.Π.Α.- ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504/22-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡ.48 § 3 Ν. 2238/94-ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505/22-2-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1512/22-2-2018 Αίτημα διαγραφής χρεών - απαράδεκτη