Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-02-2015 11-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 5/11-02-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 529 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 535 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΠΟΛ. 1043/23-01-2015 ΠΟΛ. 1043/23-01-2015: Διαγραφή προσαύξησης 2% της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις πρώτες φορολογικές περιόδους 2014
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 530 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 533 / 10-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 532 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 536 / 10-2-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511 / 10-2-2015 ΕNΦΙΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512 / 10-2-2015 ΕNΦΙΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/10-02-2015 ΕΝΦΙΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 525/10-02-2015 ΦΠΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 534/10-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 528/10-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 527/10-02-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ άρθρου 6 Ν.2523/97
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 526/10-02-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ άρθρου 6 Ν.2523/97
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520/10-02-2015 ΦΠΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524/10-02-2015 ΦΠΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521/10-02-2015 ΚΒΣ-ΚΦΑΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 537/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506/09-02-2015 ΚΒΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509 / 9-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΤ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/2/2015: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508/09-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507/09-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510/09-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2015 07-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21/07-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495/06-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486 / 6-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500 / 6-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/06-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/06-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ