Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225/25-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221/25-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223/25-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222/25-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5596/24-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 212/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5598/24-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5599/24-10-2017 ΦΠΑ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5594/24-10-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5597/24-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5595/24-10-2017 Φ.Α.Π & ΕΝ.Φ.Ι.Α
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5592/24-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5593/24-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5588/24-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5591/24-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5590/24-10-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5589/24-10-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2088/24-10-2017 ΔΩΡΕΑ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2087/24-10-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2017 24-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214/24-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5587/23-10-2017 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5586/23-10-2017 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5583/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5585/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5584/23-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5581/23-10-2017 Φ.Π.Α
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5582/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5579/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5580/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ - Φ.Π.Α - ΚΝΤΧ – ΕΤΑΚ – ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΦΜΥ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΦΣΚ - ΦΜΑΠ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5578/23-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5575/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΦΔ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5577/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5576/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5573/23-10-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5574/23-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
23-10-2017 23-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5570/23-10-2017 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ