Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-09-2014 23-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2886/23-09-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
23-09-2014 23-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2885/23-09-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
23-09-2014 23-09-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2875/23-09-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-09-2014 23-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2883/23-09-2014 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ
23-09-2014 23-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2882/23-09-2014 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ
23-09-2014 23-09-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2874/23-09-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 62/22-09-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2863/22-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2865/22-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2864/22-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
22-09-2014 22-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233/22-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2866 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2871 / 22-9-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΒΣ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2868 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2867 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 232 / 22-9-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2856 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2855 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2854 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2853 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2852 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2851 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233/22-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΤ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ Δελτίο Τύπου 21/09/2014: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2869 / 22-9-2014 Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α.
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2862 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2985 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2870 / 22-9-2014 Φ.Π.Α.
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2861 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2857/22-9-14 Ε.Φ.Α.
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2858/22-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2860/22-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2859/22-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2872/22-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2873/22-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2842/19-09-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2848/19-09-2014 ΦΑΠ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2843/19-09-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2843/19-09-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2831/19-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2841/19-09-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2840/19-09-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2832/19-09-2014 ΦΠΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2836/19-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2835/19-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2850/19-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2833/19-09-2014 ΚΒΣ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2846/19-9-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2014 19-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2847/19-9-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ