Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 289 / 3-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΠΑΡ.1θ & 2 γ του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36 / 3-2-2016 Κ.Β.Σ.
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 89 / 3-2-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88 / 3-2-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83 / 3-2-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 82 / 3-2-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 290 / 3-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 87 / 3-2-2016 Κ.Β.Σ.
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 285 / 3-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 286/03-02-2016 Κ.Β.Σ.
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 287/03-02-2016 Κ.Β.Σ.
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 10/03.02.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 12/03.02.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 11/03.02.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 274 / 2-2-2016 KBΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 273 / 2-2-2016 Κ.B.Σ.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 270/02-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 279/02-02-2016 Φ.Μ.Α.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 9 / 2-2-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 267 / 2-2-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 269 / 2-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 268 / 2-2-2016 Κ.B.Σ.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 275 / 2-2-2016 KBΣ, EIΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 272 / 2-2-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 271 / 2-2-2016 ΚΒΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 280 / 2-2-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277 / 2-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278 / 2-2-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 276 / 2-2-2016 ΚΒΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 276 / 2-2-2016 ΚΒΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277 / 2-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278 / 2-2-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
01-02-2016 01-02-2016 Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια ... Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή της παραγράφ...
01-02-2016 01-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 266 / 1-2-2016 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
01-02-2016 01-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80 / 1-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
01-02-2016 01-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79 / 1-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
01-02-2016 01-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81 / 1-2-2016 ΚΒΣ
01-02-2016 01-02-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΓΔΕ 2016-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/01/2016: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΓΔΕ 2016-2020
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 248/01-02-2016 ΚΒΣ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 250/01-02-2016 ΚΒΣ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 249/01-02-2016 ΚΒΣ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 246/01-02-2016 ΚΒΣ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 247/01-02-2016 ΚΒΣ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 264/01-02-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 265/01-02-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 260/01-02-2016 ΦΠΑ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 263/01-02-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 262/01-02-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 261/01-02-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 258/01-02-2016 ΦΠΑ