Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 303 / 1-9-2016 Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Ν.4174/2013 και Ν.4308/2015 ΕΛΠ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 302 / 1-9-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2775/01-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2841/01-09-2016 Φ.Μ.Α
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2843/01-09-2016 ΚΒΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2842/01-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2792/01-09-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2791/01-09-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2864/01-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2828/01-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2787/01-09-16 Κ.Β.Σ.
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2790/01-09-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2789/01-09-16 Κ.Β.Σ.
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2788/01-09-16 Κ.Β.Σ.
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2800/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2801/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2797/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2799/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2798/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2795/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2796/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2793/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2794/01-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 916 / 1-9-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΩΝ 2009 – 2016
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2776/01-09-2016 ΦΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 917 / 1-9-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Φ.Π.Α.
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2776/01-09-2016 Φ.Μ.Α.
31-08-2016 31-08-2016 ΠΟΛ. 1116/29-07-2016 ΠΟΛ. 1116/29-07-2016: Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες-μεταπωλητές
31-08-2016 31-08-2016 ΠΟΛ. 1115/29-07-2016 ΠΟΛ. 1115/29-07-2016: Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Α...
31-08-2016 31-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 301 / 31-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-08-2016 31-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 122 / 31-8-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
31-08-2016 31-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 123/31-08-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-08-2016 30-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906 / 30-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση ζ) του Ν.4174/2013)
30-08-2016 30-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 300 / 30-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-08-2016 30-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906 / 30-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση ζ) του Ν.4174/2013)
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 295/29.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 296/29.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 291/29.08.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 299/29-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 255 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 294 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 293 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 292 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 290 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 258 / 29-8-2016 Φ.Π.Α ΚΑΙ ΚΒΣ.
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 257 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 256 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 297 / 29-8-2016 Φ.Π.Α. - ΚΒΣ - Φόρος Εισοδήματος
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 298 / 29-8-2016 Φόρος Εισοδήματος - Φ.Π.Α.
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 289/26.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ