Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-02-2014 21-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 6/21-02-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
20-02-2014 20-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103/20-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-02-2014 20-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103/20-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-02-2014 20-02-2014 Δημόσια Διαβούλευση για το έργο "Ενδυνάμωση φορολογικής συνείδησης" Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία και ενίσχυση των σχέσεων του φορολογικού μηχανισμού με τους πολίτες»
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 314/19-02-2014 ΦΑΠ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 315/19-02-2014 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 323/19-02-2014 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 320 / 19-2-2014 ΚΒΣ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321 / 19-2-2014 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319 / 19-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 19-2-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 325 / 19-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326 / 19-2-2014 ΑΤΒ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327 / 19-2-2014 ΑΤΒ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 324 / 19-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 322 / 19-2-2014 K.Φ.Α.Σ.
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318/19-02-14 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 316/19-02-14 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317/19-02-14 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 299/18-02-2014 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 312/18-02-14 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 313/18-02-14 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 310/18-02-14 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 311/18-02-14 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 308/18-02-14 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 309/18-02-14 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 307/18-02-14 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 306/18-02-14 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 301 / 18-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 87
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 18-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 302 / 18-2-2014 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/18-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 303 / 18-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 305 / 18-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 304 / 18-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 300/18-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 3/17-02-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 296/17-02-2014 ΦΜΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 4/17-02-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 17-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 17-2-2014 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92 / 17-2-2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 17-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 17-2-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 17-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/17-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101/17-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 295 / 17-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 293/17-02-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 294/17-02-2014 ΚΒΣ