Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 54 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 377 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92/25-04-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1570 / 25-4-2016 ΦΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1577 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1576 / 25-4-2016 ΕΤΑΚ
25-04-2016 25-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ ΔΔΑΔ Γ 1066082 ΕΞ2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση των θέσεων των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείο...
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1578 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 Πλήρωση θέσεων για Προϊσταμένους οργαν. μον. Τμήματος Δ/νσεων ΚΥ ΓΔΤ και ΕΦΚ ... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ...
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88 / 25-4-2016 ΠΕΠ αρθρ.54 ν.4174/13
25-04-2016 25-04-2016 Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπ.Διεύθυνσης Φορολ.Συμμόρφωσης και Δ/νσης Εισπρ.. ΔΔΑΔ Γ 1066040 ΕΞ 2016/21-04-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης...
25-04-2016 25-04-2016 Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπ.Τμήματος Δ/νσεων ΚΥ Γεν.Δ/νσης Ηλεκτρον.Διακ... ΔΔΑΔ Γ 1066039 ΕΞ 2016/21-04-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσ...
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89 / 25-4-2016 Κ.Β.Σ.
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 25-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 25-4-2016 Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2016 24-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195 / 24-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
23-04-2016 23-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195 / 24-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΠΟΛ. 1050/22-04-2016 ΠΟΛ. 1050/22-04-2016: Εφαρμογή της ΚΥΑ Π.2859/2389/187/ΠΟΛ.137, στην αγορά θερμοκηπιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 22-4-2016 ΕΙΣΠΡΑΞΗ-ΚΕΔΕ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1568 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 376 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 375 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 374 / 22-4-2016 Ε.Λ.Π.
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΝΦΙΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1569 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 21-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ν. 2961/2001
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 21-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ν. 2961/2001
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52 / 21-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68 / 21-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 21-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52 / 21-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1567 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 368 / 21-4-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 51 / 21-4-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 50 / 21-4-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 371 / 21-4-2016 Φ.Π.Α.
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 370 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 369 / 21-4-2016 Κ.Β.Σ.
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 372 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΤ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/04/2016: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 364 / 20-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1564/20.4.2016 ΕΝΦΙΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1549/20-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1550/20-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1551 / 20-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 366 / 20-4-2016 ΠΡΟΣΩΡ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘ ΠΡΟΣΔ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣ/ΤΟΣ (Ν.2238/94) [ΟΙΚ ΕΤ 2005 (ΔΙΑΧ ΠΕΡ 2004)]