Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3431/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3449/29-10-2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3434/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3433/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3432/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3416/29.10.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘ.
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3415 / 29-10-2014 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ – ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3443 / 29-10-2014 ΦΑΠ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3430 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3427 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3424 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3412 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3414 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3413 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3454 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3442 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3417 / 29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3411 / 29-10-2014 ΕΝΦΙΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3423/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3426/29-10-2014 ΕΦΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3448/29-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3447/29-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3408/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3425/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3444/29-10-2014 Εισόδημα
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3452/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3451/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3437/29.10.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3440/29.10.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3439/29.10.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3438/29.10.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3435/29.10.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3436/29.10.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3409/29-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-10-2014 29-10-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3410/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3445/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3450/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3441/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2014 29-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3446/29-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
27-10-2014 27-10-2014 Ωράριο της Δ.Ο.Υ. Α΄Πειραιά Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο
27-10-2014 27-10-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων ΓΔΤΕΦΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης και Τμήματος Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης...
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3371/27-10-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3403/27-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3370/27-10-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3387/27-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3407/27.10.2014 ΕΙΣΟΔ.-ΚΑΤΑ ΕΚΚΑΘ 2014
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3389/27-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3388/27-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3406/27.10.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
27-10-2014 27-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3386/27-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ