Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1523/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1522/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1521/12-12-2016 Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1511/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1519/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1518/12-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1517/12-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1512/12-12-2016 K.B.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 ν. 2523/97, EKTAKTH ΕΙΣΦΟΡΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 409/12-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1510/12-12-2016 K.B.Σ., Φ.Π.Α. , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4182/9-12-16 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4211/9-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4184/9-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4183/9-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ408/9-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 516/09-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 515/09-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 514/09-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4214/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 511/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4195/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ)
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4194/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ)
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4193/09-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ 54 Ν 4174/2014
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1504/9-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 513/09-12-2106 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 512/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (Οκτώβριος 2016) ΔΕΛ Δ 1169714 ΕΞ 2016: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρο...
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4204/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4206/09-12-2016 Πρόστιμο άρ. 4 ν. 2523/1997
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4205/09-12-2016 ΕΦΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4201/09-12-2016 Πρόστιμο άρ. 4 ν. 2523/1997
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4203/09-12-2016 ΦΜΑΠ, Πρόστιμο άρ. 4 ν. 2523/1997
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4202/09-12-2016 ETAK
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4198/09-12-2016 ΦΜΑΠ, Πρόστιμο άρ. 4 ν. 2523/1997
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4200/09-12-2016 ΕΦΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4199/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4192/09-12-2016 ΦΜΑΠ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4197/09-12-2016 ETAK
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4196/09-12-2016 Πρόστιμο άρ. 4 ν. 2523/1997
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4190/09-12-2016 ΚΒΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4191/09-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/97
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4188/09-12-2016 ΕΤΑΚ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4189/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1503/09-12-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4187/09-12-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4181/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ - ΚΒΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4223/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4225/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4224/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4219/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.