Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4421/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4419/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4420/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4416/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4418/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4417/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2015 12-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 12-11-2015 ΕΝΦΙΑ
12-11-2015 12-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 197 / 12-11-2015 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
12-11-2015 12-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4396 / 12-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-11-2015 12-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4395 / 12-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
11-11-2015 11-11-2015 ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας... Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
11-11-2015 11-11-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4394/11-11-2015 ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
11-11-2015 11-11-2015 ΔΤ: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11-11-2015 11-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 196 / 11-11-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΒΣ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9 ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/11/2015: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9 ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 195 / 10-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 194 / 10-11-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4392/10-11-2015 ΚΒΣ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 61/10-11-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193 / 10-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193/10-11-2015
10-11-2015 10-11-2015 ΔΤ:Παράταση προθεσμίας λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας για ηλεκτρονικές πληρωμές ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/09/2015: Με την αριθ. 1144332/9-11-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων παρατάθηκε η προθεσμία λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας για τις η...
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4390/10.11.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4391/10.11.2015 ΦΠΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4393/10-11-2015 ΦΜΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4388/10-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4389/10-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4387/10-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4381/09-11-2015 Κ.Β.Σ.
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ2015 Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις... Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015).
09-11-2015 09-11-2015 Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης... Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. (ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015)
09-11-2015 09-11-2015 ΠΟΛ. 1246/06-11-2015 ΠΟΛ. 1246/06-11-2015: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Σκοπέλου, Ανδρα...
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4375 / 9-11-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4384/09-11-2015 ΦΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4373/09-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4385/09.11.2015 ΚΒΣ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4374/09-11-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4382/09-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4386/09-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4383/09-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4376/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4380/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4379/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4378/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4377/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4372/09-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Κ.Β.Σ. - ΦΠΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ2015 Παροχή διευκρινίσεων... «Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)»
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4354 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 184 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4366/06.11.2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ