Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1239/16.05.2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1238/16.05.2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236/16.05.2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1244/16-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1221/16-05-2014 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1243/16-05-2014 Άρθρο 8 Ν.1882/1990
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1242/16-05-2014 Άρθρο 8 Ν.1882/1990
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1216/16-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1217/16-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΠΟΛ. 1140/13-05-2014 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013.
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/16-5-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/16-5-14 ΚΒΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1218 / 16-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1222 / 16-5-2014 ΚΒΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1233 / 16-5-2014 ΕΤΑΚ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1241/16.05.2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1219/16-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220/16-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1223/16-05-2014 ΚΒΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1215/16-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1234 / 16-5-2014 Κ.Β.Σ.
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227 / 16-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226 / 16-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225 / 16-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1224 / 16-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1232/16-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235/16-05-14 ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172/16-05-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1229/16-05-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1228/16-05-14 ΦΠΑ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 36/16-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1203 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΠΟΛ. 1137/13-05-2014 Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ.ια της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, ...
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1202 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1201 / 15-5-2014 ΚΒΣ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1210 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1212 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1211 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171 / 15-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-05-2014 15-05-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170/15-05-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1209 / 15-5-2014 Φ.Α.Π.
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1208 / 15-5-2014 K.Φ.Α.Σ.
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1213 / 15-5-2014 Κ.Β.Σ.
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1207 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1206 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1205 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1204 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1214/15-05-2014 ΦΠΑ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/14-05-2014 ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187/14-05-2014 ΚΒΣ