Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-01-2017 16-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 118/16-01-2017 Κ.Β.Σ.,Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν.2523/97
16-01-2017 16-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 477/16-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ
16-01-2017 16-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 456/16-01-2017 ΕΝΦΙΑ
16-01-2017 16-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 119/16-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-01-2017 16-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 117/16-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΑΦ 1000637ΕΞ 2017: Παροχή διεκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ’επάγγελμα... ΔΕΑΦ 1000637ΕΞ 2017: Παροχή διευκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’)
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017: Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώμ... ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017: Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες.
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 347/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 348/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 333/13-01-2017 ΕΝΦΙΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 337/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 336/13-01-2017 ΕΝΦΙΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 335/13-01-2017 ΕΝΦΙΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 334/13-01-2017 ΕΝΦΙΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 332/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321/13-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 330/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 329/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 328/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326/13-01-2017 ΕΝΦΙΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 316/13-01-2017 ΦΠΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 320/13-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319/13-1-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.2523/97
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318/13-1-2017 ΚΒΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317/13-1-2017 ΚΒΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 106/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ- ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
13-01-2017 13-01-2017 ΠΟΛ. 1003/04/01/2017 Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας.
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 112/13-01-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 113/13-01-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 104/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΦΠΑ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.6 .2523/97 - ΚΒΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 111/13-01-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 105/13-01-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 346/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 350/13-01-2017 ΦΠΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 354/13-01-2017 ΦΠΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 353/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 352/13-01-2017 ΦΠΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 351/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 345/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 339/13-01-2017 Φ.Μ.Α.
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 344/13-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 343/13-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 342/13-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 341/13-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 340/13-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/13-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11/13-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ