Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3858/12-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3857/12-07-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3856/12-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1440/12-07-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3854/12-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3853/12-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3852/12-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134/12.07.17 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1439/12-07-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3849/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3851/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3850/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3844/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3848/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3847/11-07-2017 ΦΠΑ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3846/11-07-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3845/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3841/11-07-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3843/11-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3842/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1438/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3840/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3839/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3838/11-07-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1437/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1436/11-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1435/11-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 120/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3836/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3837/10-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3834/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3835/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3831/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3833/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3832/10-07-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ– ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3828/10-07-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3830/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3829/10-07-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3825/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3827/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3826/10-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3820/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3824/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3823/10-07-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3822/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3821/10-07-2017 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ