Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1832/4-5-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1831/4-5-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1820/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1824/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1823/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.)-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1822/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.)-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1821/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1780/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1800/04.05.2015 ΚΒΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1828 / 4-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1840 / 4-5-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1839 / 4-5-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1786 / 4-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827 / 4-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826 / 4-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1825 / 4-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1788 / 4-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1787 / 4-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1763/04-05-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1782/04-05-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1818/04-05-15 Φ.Μ.Α.
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1796/04-05-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1795/04-05-2015 ΕΕΤΗΔΕ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1783/4-5-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1750/04.05.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1781/04-05-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1850/04-05-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1784/04-05-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1819/04-05-2015 ΕΝΦΙΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1851/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * Φ.Π.Α * Κ.Β.Σ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1852/04-05-2015 Κ.Β.Σ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1798/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1855/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1854/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1853/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-05-2015 04-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1799/04-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2015 30-04-2015 ΔΤ:11Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP - 2015 & ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ... 11Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP - 2015 & ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHOP) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROTEAS
30-04-2015 30-04-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι...
30-04-2015 30-04-2015 ΔΤ: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/04/2015: 1.803 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΗΡΩΙΝΗΣ ΚΑΙ 208.700,00 ΕΥΡΩ ΚΑΤΕΣΧΕΣΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ Η ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΗΠΩΝ
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1742 / 29-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1743 / 29-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2015 29-04-2015 ΠΟΛ. 1097/28-04-2015 (Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3) Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1741/29-04-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20/29-04-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1740/29-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1746/29-04-2015 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1748/29-04-2015 ΕΝΦΙΑ
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1747/29-04-2015 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1739/29-04-2015 ΚΒΣ - ΦΠΑ
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1745/29-04-2015 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013