Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3608/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3609/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 433/31-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3607/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3606/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 433/31-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3612/31-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3632/31-10-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3620/31.10.2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 431/31-10-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3605/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 434/31-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3613/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3635/31-10-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Ανακριβές τίμημα συμβολαίου πώλησης ακινήτου
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3634/31-10-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Ανακριβές τίμημα συμβολαίου πώλησης ακινήτου
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3615/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3614/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1316/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3604/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3603/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 429/27-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1308/27-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1311/27-10-2016 Κ.Φ.Δ.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1314/27-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1313/27-10-2016 ΦΠΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1312/27-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 428/27-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 430/27-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3601/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3599/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3600/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 330/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3598/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3597/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 332/27-10-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 331/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 327/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 329/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 328/27-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1309/27-10-2016 . Κ.Β.Σ.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1310/27-10-2016 . Κ.Β.Σ.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1315/27-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν. 3888/2010
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 426/26-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 425/26.10.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 423/26-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 424/26-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 427/26-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 419/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 422/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 420/25-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ