Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4681/07-12-2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4659 / 4-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4664 / 4-12-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4663 / 4-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4662 / 4-12-2015 E.E.T.A.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4661 / 4-12-2015 Ε.Τ.Α.Κ.-Φ.Α.Π.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4660 / 4-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4658 / 4-12-2015 Φ.Π.Α.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109 / 4-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73 / 4-12-2015 πρόστιμο Ε.Λ.Π.(ν.4308/2014)
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110 / 4-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4650/04-12-15 ΚΒΣ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4656 / 4-12-2015 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4655 / 4-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4651/4-12-15 Φ.Μ.Υ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4654/04-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ – Κ.Β.Σ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4653/4-12-15 Φ.Μ.Υ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4652/4-12-15 Φ.Μ.Υ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4649/04-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4657/04-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111/04-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-12-2015 03-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4648 / 3-12-2015 etak
03-12-2015 03-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107 / 3-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-12-2015 03-12-2015 ΠΟΛ. 1259/30-11-2015 ΠΟΛ. 1259/30-11-2015: Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω...
03-12-2015 03-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 3-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-12-2015 03-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108 / 3-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-12-2015 03-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106 / 3-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-12-2015 03-12-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/12/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
03-12-2015 03-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4647/03-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 261 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 262 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 257 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 260 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 259 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 258 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 253 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 256 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 255 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 254 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104 / 2-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 252 / 2-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101 / 2-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 2-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 2-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72 / 2-12-2015 ΕΝΦΙΑ
02-12-2015 02-12-2015 ΠΟΛ. 1257/30-11-2015 ΠΟΛ. 1257/30-11-2015: Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172...
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104 / 2-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 1-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/12/2015: ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
01-12-2015 01-12-2015 Δ.ΟΡΓ. Α 1152360ΕΞ2015: Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας... Δ.ΟΡΓ. Α 1152360ΕΞ2015: Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υ...