Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 551 / 19-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Φ.Π.Α
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 19-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-03-2014 19-03-2014 ΠΟΛ. 1074/14-03-2014 Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής
19-03-2014 19-03-2014 ΠΟΛ. 1078/17-03-2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 13/19-03-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 548/19-03-14 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-03-2014 18-03-2014 ΠΟΛ. 1076/17-03-2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.
18-03-2014 18-03-2014 ΠΟΛ. 1064/17-03-2014 Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013
18-03-2014 18-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 145 / 18-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2014 17-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 140 / 17-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2014 17-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 142 / 17-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2014 17-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 141 / 17-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2014 17-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143/17-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 528/14-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 533/14-03-2014 ΦΑΠ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 536/14-03-14 ΦΑΠ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 536/14-03-14 ΦΑΠ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 12/14-03-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 532/14-03-2014 ΦΑΠ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 530/14-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 11/14-03-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
14-03-2014 14-03-2014 Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και ... <b>Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1045826 ΕΞ 2014: Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές</b>
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133 / 14-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 139 / 14-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 527 / 14-3-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
14-03-2014 14-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520 / 14-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521 / 14-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522 / 14-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523 / 14-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524 / 14-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 534 / 14-3-2014 Κ.Β.Σ.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 544/14-3-14 Φ.Α.Π
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 529/14-3-14 Φ.Μ.Α.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 543/14-3-14 Φ.Α.Π.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 542/14-3-14 Φ.Α.Π.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 541/14-3-14 Φ.Α.Π.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 540/14-3-14 Φ.Α.Π.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 539/14-3-14 Φ.Α.Π.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 538/14-3-14 Φ.Α.Π.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 535/14-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 545/14-03-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ν.4111/2013
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/14-03-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519/14-03-2014 Φ.Α.Π.
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 138/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 136/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 14/03/2014
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 10/14-03-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ