Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2682/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2680/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2676/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 886 / 22-7-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214 / 22-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 885 / 22-7-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215 / 22-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213 / 22-7-2016 ?????
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 120/21.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 119/21.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2665/21-07-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 193/21-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2661/21-07-2016 Κ.Β.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 196/21-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195/21-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 883 / 21-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 118 / 21-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 117 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 116 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 115 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 114 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 110 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 113 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 112 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 111 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 882 / 21-7-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 884 / 21-7-2016 ΚΒΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2660 / 21-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 881 / 21-7-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2664 / 21-7-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2663 / 21-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΑΦ Β΄1110696 ΕΞ 2016: Χρόνος διενέργειας παρακράτησης φόρου... Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου π...
21-07-2016 21-07-2016 ΠΟΛ. 1111/18-07-2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83)
21-07-2016 21-07-2016 Δ.ΟΡΓ.Α 1108914 ΕΞ 2016: «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014... Δ.ΟΡΓ.Α 1108914 ΕΞ 2016: «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισ...
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194/21-07-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2662/21-07-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197 / 21-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198 / 21-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΑΦ Β΄ 1110286 ΕΞ 2016: Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου... Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που η ...
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2655/20-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2005
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2656/20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2006
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2653/20-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ .ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2654/20-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2004
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211/20.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210/20.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 212/20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΠΟΛ. 1109/18-07-2016 ΠΟΛ. 1109/18-07-2016: Εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013).
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2634 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΦΠΑ_ΚΒΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2648 / 20-7-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2659 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ