Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 899/26.08.16 4174/13
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 901/26.08.16 4174/13
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 900/26.08.16 4174/13
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 904 / 26-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 898/26.08.16 4174/13
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 905 / 26-8-2016 Φ.Π.Α.
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 902 / 26-8-2016 Ε.Λ.Π.
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 903 / 26-8-2016 Κ.Β.Σ.
26-08-2016 26-08-2016 ΠΟΛ. 1123/2016 ΠΟΛ. 1123/2016: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων.
26-08-2016 26-08-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/08/2016: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 252 / 25-8-2016 ΚΒΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 288 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 284 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 254 / 25-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 253 / 25-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 285 / 25-8-2016 Φόρος Εισοδήματος,
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 287 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 286 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-08-2016 25-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 283 / 25-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248/24-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249/24-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 24-8-2016 ΦΠΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246 / 24-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245 / 24-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244 / 24-8-2016 ΦΠΑ
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250/24-8-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
24-08-2016 24-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251/24-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
23-08-2016 23-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 281/23.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-08-2016 23-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 282/23.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-08-2016 23-08-2016 ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016: Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις... ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016: Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές ...
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 280/22.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 279 / 22-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.- Κ.Β.Σ.
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 275 / 22-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 278 / 22-8-2016 ΦΠΑ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 277 / 22-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-08-2016 22-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 276 / 22-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-08-2016 22-08-2016 Δ. ΟΡΓ.Α 1118063 ΕΞ 2016:Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014... Δ. ΟΡΓ. Α 1118063 ΕΞ 2016/5-8-2016: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο...
22-08-2016 22-08-2016 Δ.ΟΡΓ.Α 1119543 ΕΞ 2016: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014... Δ.ΟΡΓ.Α 1119543 ΕΞ 2016/9-8-2016: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι...
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233/19-08-16 ΚΒΣ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 230/19-08-16 ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23219-08-16 Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231/19-08-16 εισόδημα
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 238/19-8-2016 Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235/19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 237/19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 236/19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234 / 19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α ΚΑΙ ΚΒΣ.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228 / 19-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 274 / 19-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 229 / 19-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Ν. 4174/2013