Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1343/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 4172/2013.... ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ...
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1338/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1339/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1336/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1337/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1331/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1327/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1330/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1329/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1328/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1325/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1326/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1304/06-04-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1340/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1312/06.04.2015 ΚΦΑΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1311/06.04.2015 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1354/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1351/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1353/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1352/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1333/06-04-2015 Κ.Β.Σ.
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15 / 6-4-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1309/06-04-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1310/06-04-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
03-04-2015 03-04-2015 ΠΟΛ.1076/26-03-2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)
02-04-2015 02-04-2015 ΠΟΛ. 1068/24-03-2015 Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ.,...
02-04-2015 02-04-2015 ΔΤ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/04/2015: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014
02-04-2015 02-04-2015 Πρόσκληση για θέση Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Επενδύσεων... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Στρα...
02-04-2015 02-04-2015 ΠΟΛ. 1073/31-03-2015 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013
02-04-2015 02-04-2015 ΔΤ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 01/04/2015: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
02-04-2015 02-04-2015 ΠΟΛ.1062/ 20-03-2015 ΠΟΛ.1062/ 20-03-2015: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωση...
02-04-2015 02-04-2015 ΠΟΛ. 1072/ 31-03-2015 ΠΟΛ. 1072/ 31-03-2015: Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1301/1-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1335/01-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1334/01-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1302/1-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1298/1-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1300/1-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1299/1-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/04/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
01-04-2015 01-04-2015 ΠΟΛ. 1070/ 27-03-2015 ΠΟΛ. 1070/ 27-03-2015: Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
01-04-2015 01-04-2015 ΠΟΛ. 1049/ 11-02-2015 ΠΟΛ. 1049/ 11-02-2015: Τροποποίηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 ως προς το χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΠΟΛ. 1066/18-03-2015 ΠΟΛ. 1066/18-03-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει
01-04-2015 01-04-2015 ΠΟΛ. 1071/ 31-03-2015 ΠΟΛ. 1071/ 31-03-2015: Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φο...
01-04-2015 01-04-2015 ΔΤ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2015: Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητ...
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1296/01-04-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1291/01-04-15 Φ.Π.Α.
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1293/01-04-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1292/01-04-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ