Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3944/25-11-2016 ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3945/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡ. 6 Ν. 2523/1997)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3942/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3943/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3940/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3941/25-11-2016 ΦΠΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3937/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3939/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3938/25-11-2016 ΦΠΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3932/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3936/25-11-2016 ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 493/25-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1430/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 493/25-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1434/25-11-2016 ΦΑΠ ΚΑΙ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3935/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1418/25-11-2016 Κ.Φ.Δ. – ΚΦΑΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 492/25-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1422/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθ. 54 παρ. 1 περ. θ) παρ. 2 περ. γ) και παρ. 3 Ν.4174/2013 και Ν.4308/2014)
25-11-2016 25-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθ. 54 παρ. 1 περ. θ) παρ. 2 περ. γ) και παρ. 3 Ν.4174/2013 και Ν.4308/2014)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1420/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3958/25-11-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1428/25.11.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3934/25-11-2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1433/25-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1432/25-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1431/25-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1429/25-11-2016 ΦΠΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1425/25.11.16 ΑΡΘΡΟ 62 Ν.4174/13
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1427/25.11.16 ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1426/25.11.16 ΑΡΘΡΟ 62 Ν.4174/13
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1419/25-11-2016 Φ.Π.Α.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1435/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3963/25-11-2016 Φ.Μ.Α.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3962/25-11-2016 Φ.Μ.Α.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3931/25-11-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1436/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
24-11-2016 24-11-2016 Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης της Τελων. Περιφέρειας Αχαΐας ΔΔΑΔ Γ 1170054 ΕΞ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας της Γε...
24-11-2016 24-11-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 476/24-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1415/24-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 377/24-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1414/24-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3924/24-11-2016 ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3926/24-11-16 ΦΠΑ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3927/24-11-16 ΚΦΑΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 488/24-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 184/24-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 183/24-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 490/24-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 489/24-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ