Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1293/01-04-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1292/01-04-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1289/01-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1290/01-04-15 Φ.Π.Α.
01-04-2015 01-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1297/01-04-2015 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡ.8 Ν.1882/1990 – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν.2523/1997
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1282 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1274 / 31-3-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΦΑΣ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1284 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1275 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1260/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1262/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1261/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1256/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1259/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1258/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1257/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1255/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1279/31-03-2015 ΚΒΣ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1270 / 31-3-2015 Κ.Β.Σ.
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1281 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1280 / 31-3-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1271 / 31-3-2015 Φ.Π.Α.
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1286 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1288 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1287 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1253 / 31-3-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1269 / 31-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1268 / 31-3-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1254/31.03.2015 ΦΠΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1273/31-03-2015 ΚΒΣ-ΦΠΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΤ: ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/03/2015: ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1264/31-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1278/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1277/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1276/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1266/31-03-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1267/31-03-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1263/31-03-15 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1265/31-03-2015 Κ.Β.Σ.
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1272/31-03-2015 Κ.Β.Σ * Φ.Π.Α
31-03-2015 31-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1285/31-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-03-2015 30-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1243 / 30-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
30-03-2015 30-03-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Δ/νσεις Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. και Γεν.Δ/νσης Τελ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Δ/νσεις της Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. και της Γεν.Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Κ.Υ. της ΓΓΔΕ
30-03-2015 30-03-2015 Πρόσκληση ενδ. για Διευθυντές/Υποδιευθυντές Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικ...
30-03-2015 30-03-2015 ΔΤ: Ε.Ε.Τ.Α. 2013 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Α. έτους 2013, μέσω των λογαριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. και των λοιπών παρόχων, τα ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιώθηκαν σύ...
30-03-2015 30-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1242/30-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-03-2015 30-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1252/30.03.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-03-2015 30-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1249/30-03-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
30-03-2015 30-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1248/30-03-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ