Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 315 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 310 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 308 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 307 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 306 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 309/29-01-2015 ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 314/29-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 313/29-01-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 312/29-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 311/29-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318/29-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 316/29-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317/29-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 324 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319/29-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 322/29-01-2015 ΕΝΦΙΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/01/2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 2% ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 1/1/2014
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 323/29-01-2015 ΕΝΦΙΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΠΟΛ. 1031/23-01-2015 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2015.
29-01-2015 29-01-2015 ΔΤ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/01/2015: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327/29-01-2015 ΦΠΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 304/29-01-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321/29-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 320/29-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 303/29-01-2015 Κ.Β.Σ.
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 325/29-01-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326/29-01-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 249 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 302 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 301 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 264 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 263 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 250 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 300 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 290 / 28-1-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 292 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 291 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 287 / 28-1-2015 ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 289 / 28-1-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 288 / 28-1-2015 ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 284 / 28-1-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 285 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΤ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ERASMUS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/01/2015: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 271/28-01-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 257/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 260/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 259/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 258/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ