Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503 / 18-5-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502 / 18-5-2016 Φ.Π.Α.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501 / 18-5-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 499 / 18-5-2016 Κ.Β.Σ.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 498 / 18-5-2016 Φ.Π.Α.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 497 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 496 / 18-5-2016 Φ.Π.Α.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88 / 18-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ METAΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ2016: Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών... Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν...
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1825/18-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826 / 18-5-2016 Φ.Π.Α 2009
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827 / 18-5-2016 ΕΝΦΙΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826 / 18-5-2016 Φ.Π.Α 2009
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827 / 18-5-2016 ΕΝΦΙΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87 / 17-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 488 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86 / 17-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1803 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/17-05-2016 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1805 / 17-5-2016 ΚΒΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1804 / 17-5-2016 ΚΒΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1817 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1816 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1815 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1814 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1813 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1812 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1811 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1810 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1818/17-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1819/17-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1820 / 17-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΤ: Συνάντηση για το ωράριο των τελωνείων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/05/2016: Συνάντηση για το ωράριο των τελωνείων
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1806 / 17-5-2016 KBΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1809 / 17-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1808 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1807 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1809 / 17-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1806 / 17-5-2016 KBΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1808 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1807 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1802 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡ.8§12 Ν.1882/1990
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1801 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1800 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1799 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1798 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1797 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1796 / 16-5-2016 ΦΠΑ