Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 427 / 6-3-2014 ΦΑΠ
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1067/4-3-2014 ΠΟΛ. 1067/4-3-2014
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1278/27-12-2013 Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1277/27-12-2013 Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170)
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1276/27-12-2013 Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4174/2013
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1275/27-12-2013 Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), όπως ισχύει
06-03-2014 06-03-2014 Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013 Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 120/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1181/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 433/06-03-2014 ΦΠΑ - ΚΒΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 430/06-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ * ΦΜΑ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 431/06-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ * ΦΜΑ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 422 / 5-3-2014 ΦΑΠ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 423/05-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 426/05-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 424/05-03-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 421/05-03-2014 Φ.Α.Π.
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 425/05-03-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 420/04-03-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 4-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 4-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 4-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-03-2014 04-03-2014 Πληροφορίες σχετικά με περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Πληροφορίες σχετικά με περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ...
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 419/04-03-14 ΦΑΠ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 417/04-03-2014 ΦΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 418/04-03-2014 ΦΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 413/04-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 416/04-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 415/04-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 414/04-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409/04-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 412/04-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411/04-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410/04-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΠΟΛ. 1066/27-02-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισα...
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 406/28-02-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 403 / 28-2-2014 ΦΑΠ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 398/28-02-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 397/28-02-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 396/28-02-2014 ΚΒΣ