Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1660/23-02-2017 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν. 2523/1997
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1664/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1658/23-02-2017 ΚΒΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1659/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1657/23-02-2017 ΦΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1668/23-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573/23-2-2017 Φ.Μ.Α.Π.
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 574/23-2-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 ν.2523/97
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1669/23-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1678/23-02-2017 KBΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1677/23-02-2017 ΦΠΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1676/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1675/23-2-17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1671/23-2-17 ΕΣΟΔΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1670/23-2-17 ΕΝΦΙΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1661/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 570/23-02-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2004-2006,2008-2009, 2015-2016
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575/23-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1679/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 569/23-02-2017 ΦΜΑΠ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1680/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1672/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1674/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1667/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1662/23-02-2017 ΦΠΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1663/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-02-2017 22-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1656/22-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-02-2017 22-02-2017 ΔΤ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/02/2017: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22-02-2017 22-02-2017 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/02/2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ
22-02-2017 22-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52/22-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-02-2017 21-02-2017 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπ.Τμήματος ΓΔΟΥ ΔΔΑΔ Γ 1026158 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Ο...
21-02-2017 21-02-2017 Δ.ΟΡΓΑ.Α 1018935 ΕΞ 2017: Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1112903... Δ.ΟΡΓΑ.Α 1018935 ΕΞ 2017: Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β’ 2153) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) αποφάσεων τ...
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 563/21-02-2017 Κ.Β.Σ.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1655/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 562/21-02-2017 Φ.Ε. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/1997
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 559/21-02-2017 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1647/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1653/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1652/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1651/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1650/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1648/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1641/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1646/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1644/21-02-2017 ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1643/21-02-2017 Πρόστιμο αρθ.54 Ν.4174/2013
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1642/21-02-2017 Πρόστιμο αρθ.54 Ν.4174/2013
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1636/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1638/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1637/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.