Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1372/14-11-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 358/14-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3807/14-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3814/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1373/14-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ) ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3818/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3822/14-11-2016 ΦΠΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3815/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3817/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3816/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 446/14-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1371/14-11-2016 Φ.Π.Α. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3805/14-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3806/14-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1370/14-11-2016 ΦΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3809/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1378/14-11-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 1882/90
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3808/14-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. – ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4337/2015
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1380/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1379/14-11-2016 ΦΠΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 467/14-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1377/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1376/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1374/14-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 173/14-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 468/14-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3795/11-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/1997
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3803/11-11-2016 ΚΒΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3796/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1366/11-11-2016 K.B.Σ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1346/11-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1348/11-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1347/11-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΤ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/11/2016: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1368/11-11-2016 Φ.Ε.-ΚΒΣ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1357/11-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1367/11-11-2016 Φ.Ε.-ΚΒΣ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1358/11-11-2016 Κ.Β.Σ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1353/11-11-2016 Φ.Ε.-ΚΒΣ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1356/11-11-2016 Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1355/11-11-2016 Φ.Ε.,
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 356/11-11-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1353/11-11-2016 Φ.Ε.-ΚΒΣ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 357/11-11-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΩΡΕΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3799/11-11-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1361/11-11-2016 Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3798/11-11-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3797/11-11-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1362/11-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 172/11-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ