Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5852/13-11-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5851/13-11-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173/13-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5849/13-11-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 174/13-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5829/10-11-2017 ΦΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5830/10-11-2017 Κ.Ν.Τ.Χ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5826/10-11-2017 ΦΠΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5828/10-11-2017 ΦΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5827/10-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4093/2012 ΚΑΙ 1809/88
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5824/10-11-2017 ΦΠΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5825/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5810/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5823/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5811/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2177/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2182/10-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ. (ΑΡ. 54 Ν.4174/2013)
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2181/10-11-17 ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2180/10-11-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2179/10-11-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2178/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2173/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2006-2010
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2176/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2013
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2175/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2000-2004
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2174/10-11-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤH 2008-2012
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168/10-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2172/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2013
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2171/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2013
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2170/10-11-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2005, ΦΠΑ 2004
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2169/10-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2163/10-11-2017 Πρόστιμο αρ. 54 - ΚΦΔ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2167/10-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2166/10-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2165/10-11-2017 ΔΩΡΕΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164/10-11-2017 Πρόστιμο αρ. 54 - ΚΦΔ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΚΒΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2162/10-11-2017 Πρόστιμο αρ. 54 - ΚΦΔ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΚΒΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΚΒΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2156/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2158/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2157/10-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231/10-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2155/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΦΠΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233/10-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 232/10-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5821/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5822/10-11-2017 ΦΑΠ - ΕΝΦΙΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5817/10-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5818/10-11-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ