Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 5-4-2016 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1293 / 5-4-2016 ΚΒΣ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1291 / 5-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1299 / 5-4-2016 ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΤ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/4/2016: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - [Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών των άρθρων 2 & 3 Ν.3220/2004 (Άρθρο 169 παρ. 1 Ν.4099/2012)]
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1290 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΒΣ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1287 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1286 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 4 / 4-4-2016 Φ.Π.Α.
04-04-2016 04-04-2016 Διαβούλευση έργου Change Requests Διαβούλευση του Σχεδίου διακήρυξης του έργου «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΓΓΔΕ»
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1288 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 329 / 4-4-2016 Φ.Π.Α.
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 328 / 4-4-2016 Κ.Β.Σ. -ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97- ΦΠΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΠΗΡΙΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1289 / 4-4-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 322 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68 / 1-4-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 320 / 1-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1280 / 1-4-2016 ΚΦΑΣ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319 / 1-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318 / 1-4-2016 Φ.Π.Α.
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317 / 1-4-2016 Φ.Π.Α.
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283/01-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1281 / 1-4-2016 ΕΝΦΙΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 323 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 324 / 1-4-2016 Φ.Π.Α.
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1279 / 1-4-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2012 ΚΑΙ 2013
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1278 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ 2012 ΚΑΙ 2013
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 44 / 1-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 325 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1280 / 1-4-2016 ΚΦΑΣ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΤ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31-03-2016: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1285/01.04.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1282/01-04-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1284/01-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1275 / 31-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60 / 31-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 31-3-2016 Κ.Β.Σ.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 31-3-2016 Κ.Β.Σ.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1277 / 31-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 31-3-2016 Φ.Π.Α.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63 / 31-3-2016 Φ.Π.Α.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1276 / 31-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 31-3-2016 ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡ. 8§12 Ν. 1882/1990
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61 / 31-3-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1274 / 31-3-2016 Κ.Β.Σ.