Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΠΟΛ. 1026/22-01-2015 ΠΟΛ. 1026/22-01-2015: Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΠΟΛ. 1025/21-01-2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα.
23-01-2015 23-01-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/01/2015: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΜΑΤΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΤ: 1.700 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, OFF SHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/01/2015: 1.700 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, OFF SHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟ...
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/23-01-2015 Άρθρο 54 Ν. 4174/2013
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/23-01-2015 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 & 9 Ν. 2523/1997
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Πρώτη συνάντηση της ομάδας διαβούλευσης Πρώτη συνάντηση της ομάδας διαβούλευσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν φορολογικά και τελωνειακά θέματα
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143 / 22-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138/22-01-2015 ΕΝΦΙΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/22-01-2015 ΕΝΦΙΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139/22-01-2015 ΕΝΦΙΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: ΕΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/01/2015: ΕΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ελλ. λογιστικών προτύπων Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Οδηγίες για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού μηχανισμού Οδηγίες για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Έκπτωση 50% ή 100% σε 54.000 φορολογουμένους για τον ΕΝΦΙΑ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-01-2015: Έκπτωση 50% ή 100% σε 54.000 φορολογουμένους για τον ΕΝΦΙΑ - Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για τις υποβολές τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014
22-01-2015 22-01-2015 ΔΤ: Επιστροφή δόσης ΕΦΚ Πετρελαίου Γεωργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/01/2015: Από την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα αρχίσουν να πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά επιστροφής της β΄ δόσης του Ειδικού Φόρου Κατ...
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/22-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142/22-01-2015 ΦΠΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΤ: Απαλλαγή Φ.Π.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/01/2015: Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης με σκοπό την επανεξαγωγή τους, την εξαγωγή ή την παράδοσή τους σε άλ...
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 119/21-01-2015 ΕΝΦΙΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 124 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 120 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 122 / 21-1-2015 Κ.Β.Σ.- Φ.Π.Α.
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 121 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΠΟΛ. 1009/12-01-2015 ΠΟΛ. 1009/12-01-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128/21.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130/21.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129/21.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131/21-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΠΟΛ. 1011/15-01-2015 ΠΟΛ. 1011/15-01-2015: Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκ...