Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4283 / 26-10-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4278 / 26-10-2015 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4284/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4281/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4283/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4279 / 26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4299/26.10.2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4282 / 26-10-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΕΦ Α 1116415ΕΞ2015:Εφαρμογή των άρθρων 42 παρ.1 ν.3220/2004 και 21 ν.3522/2006 Ατομική Διοικητική Λύση: Εφαρμογή των άρθρων 42 παρ.1 ν. 3220/2004 και 21 ν. 3522/2006 (ΔΕΕΦ Α 1116415 ΕΞ2015)
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4298/26-10-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4291/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4297/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4296/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4295/26-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4294/26-10-2015 ΦΠΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4293/26-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4292/26-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4275/26-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4290/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4289/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4288/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4285/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4287/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4286/26-10-2015 ΦΠΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4276 / 26-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
23-10-2015 23-10-2015 ΠΟΛ. 1237/21-10-2015 Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΑΦΒ 1137382 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν... Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών και συνδρομών προς αυτές.
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154 / 23-10-2015 εισόδημα-λογιστικές διαφορές
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156 / 23-10-2015 φόρος ανάκτησης αφορολόγητου αποθεματικού
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155 / 23-10-2015 εισόδημα-λογιστικές διαφορές
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4269 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4268 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4267 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4267 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4266 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56 / 23-10-2015 Κ.Β.Σ.
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4261/23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152 / 23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΠΟΛ. 1235/21-10-2015 Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4270 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153 / 23-10-2015 ΚΒΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4265/23-10-2015 ΦΠΑ